آهنگ بذار فراموشم شی از ساخته های محمد فتاحی هنرمند خوش ذوق است

خواننده این آهنگ مجید مهربانی می باشند

این آهنگ زیبا تیتراژ پایانی برنامه صدای ایرونی از تولیدات گروه تصویرسازان بوده است